Gert Germeraad

Konstverk Hybrid Mutations framför det nya badhuset i Kristianstad. Konstnär Ann Lislegaard och landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist. Fotograferat i uppdrag av Kristianstads kommun.


Konstverk Hybrid Mutations, framför nya badhuset i Kristianstad, konstnär Ann Lislegaard och landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist

Konstverk Hybrid Mutations, framför nya badhuset i Kristianstad, konstnär Ann Lislegaard och landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist

Konstverk Hybrid Mutations, framför nya badhuset i Kristianstad, konstnär Ann Lislegaard och landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist

Konstverk Hybrid Mutations, framför nya badhuset i Kristianstad, konstnär Ann Lislegaard och landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist

Konstverk Hybrid Mutations, framför nya badhuset i Kristianstad, konstnär Ann Lislegaard och landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist