Gert Germeraad

Projekt: "I bäckens spår"

“I bäckens spår” är ett projekt där jag följer skånska Vramsån från början till slut. Mina fotografier skildrar naturen, byggnader och det landskap som ligger vid ån eller på andra sätt anknyter till den.

Sedan flera århundraden har Vramsån haft stor socioekonomisk betydelse; främst eftersom vattenkraften drivit möllor och sågverk. Innan dess fick åkrarna längs ån viktig näring under de årliga översvämningarna. Senare har många broar slagits över ån – och små byar har sedan vuxit upp runt brofästena.

De tidigindustriella verksamheterna runt Vramsån nådde sin höjdpunkt under decennierna runt sekelskiftet 1900. Idag är de flesta kvarnar nedlagda, järnvägsrälsen används inte längre och broarna har moderniserats.

Men - vad finns kvar? Jag vill, helt osentimentalt, utforska hur lämningarna ser ut idag.

Gert Germeraad -  projekt: I bäckens spår projekt: I bäckens spår

Gert Germeraad - projekt: I bäckens spår

Gert Germeraad -  projekt: I bäckens spår

Gert Germeraad - projekt: I bäckens spår

Gert Germeraad -  projekt: I bäckens spår

Gert Germeraad -  projekt: I bäckens spår